Finansinės ataskaitos

2017 metai

2017 I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metai

Pasibaigusių 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. 

2016 III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 III ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

2016 II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 II ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

2016 I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2015 metai

2015 finansinių ataskaitų rinkinys 1 dalis,  2 dalis, 3 dalis, 4 dalis

Biudžeto  išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. 

2015 III ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

2015 III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 II ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

2015 I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2014 metai

Finansinės būkles ataskaita 2014 metai

2013 metai

Finansinės būkles ataskaita 2013 metai

2012 metai

Finansinės būkles ataskaita 2012 metai