Privalomasis sveikatos mokymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13d. Nr. V-932„Dėl privalomojo pirmosios pagalbos , higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir/ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“  Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure  teikiamos šios paslaugos:

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa  (2val.) HB  Švietimo įstaigų, vaikų ir suaugusių socialinės globos įstaigų, grožio ir sveikatingumo paslaugų, apgyvendinimo įstaigų, keleivinio transporto, maisto srities darbuotojams ir t.t.

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (10 val.) H10 Darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu  (maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, žvejybos, prekybos, tiekimo, transportavimo, sandėliavimo ir maitinimo įmonių darbuotojams.

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiosios programos (6 val.) H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12) Apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantiems darbuotojams  (bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kitiems, susijusiems  su apgyvendinimu bei teikiantiems pagalbą namuose, pirčių, baseinų, saunų bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams). Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų darbuotojams (ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir pedagoginių tarnybų) ir t.t

Privalomasis mokymas apie  alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai (4 val.) A1 Asmenims,  iš kurių pagal LR įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus  atimta  (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl  teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa  (8 val.) PP Švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams  (švietimo sistemos įstaigų pedagoginiams darbuotojams, sporto įstaigų treneriams ir mokytojams, kazino vadovaujantiems inspektoriams, kultūros, poilsio, pramogų ir sveikatingumo renginių organizatoriams ir aptarnaujantiems darbuotojams, bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kitiems, susijusiems su apgyvendinimu ir pagalbos teikimu namuose, darbuotojams, pirtininkams, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, makiažo, papuošalų vėrimo ir kitiems grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams.

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (8 val.) PP Visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojams.

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa  (4 val.) PT Švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams  (švietimo sistemos įstaigų pedagoginiams darbuotojams, sporto įstaigų treneriams ir mokytojams, kazino vadovaujantiems inspektoriams, kultūros, poilsio, pramogų ir sveikatingumo renginių organizatoriams ir aptarnaujantiems darbuotojams, bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kitiems, susijusiems su apgyvendinimu ir pagalbos teikimu namuose, darbuotojams, pirtininkams, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, makiažo, papuošalų vėrimo ir kitiems grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams.