Kokybės politika

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

 

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, siekdamas tenkinti gyventojų, interesantų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, kelia šiuos tikslus:

  • Tobulinti kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, siekiant gerinti jos veiksmingumą ir rezultatyvumą.
  • Pastoviai gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
  • Gerinant mokymo procesus, siekti darbuotojų kompetencijos tobulinimo.
  • Tausoti aplinką, vykdyti aplinkosauginius reikalavimus ir didinti aplinkosauginį veiksmingumą.
  • Kasmet atlikti kokybės ir aplinkosaugos politikos vertinamąją analizę, kad ji išliktų tinkama.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų kokybės aplinkosaugos politikos nuostatas ir siekia tikslų įgyvendinimo.

 

 

 

sertifikatasViso ekrano užfiksavimas 2016.03.30 163012