Kokybės politika

KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, siekdamas tenkinti gyventojų, interesantų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, kelia šiuos tikslus:

  • Tobulinti kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, siekiant gerinti jos veiksmingumą ir rezultatyvumą.
  • Pastoviai gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
  • Gerinant mokymo procesus, siekti darbuotojų kompetencijos tobulinimo.
  • Tausoti aplinką, vykdyti aplinkosauginius reikalavimus ir didinti aplinkosauginį veiksmingumą.
  • Saugoti darbuotojų sveikatą ir užkirsti kelią sužeidimams bei susirgimams darbe.
  • Laikytis su paslaugų kokybe, aplinkosauga ir darbuotojų sauga ir sveikata susijusių teisinių bei kitų prisiimtų reikalavimų.
  • Kasmet atlikti kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politikos vertinamąją analizę, kad ji išliktų tinkama.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politikos nuostatas ir siekia tikslų įgyvendinimo.

 

 Kokybės vadovas (pdf failas)

 

 

sertifikatasViso ekrano užfiksavimas 2016.03.30 163012