Sukurti algoritmai jaunimo problemų sprendimui

18447734_1168924726568105_83252085_n

2017 m. balandžio 21 d. Viešbučio „Panorama“ konferencijų centre įvyko „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ rezultatų pristatymas, kurio pagrindiniai pasisakymai buvo skirti temai „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIS IR BENDRADARBIAVIMAS SPRENDŽIANT JAUNIMO SVEIKATOS PROBLEMAS“.

Sukurtas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelis, apima ne tik gydymo paslaugas, bet ir prevenciją, rizikos įvertinimą bei stebėseną. Modelis universalus, ir tuo aspektu, kad jį galima diegti bet kurioje savivaldybėje, nepriklausomai nuo esamos paslaugų teikėjų infrastruktūros, nes siūlomas sukurti paslaugų teikėjų tinklas remiasi paslaugų poreikiu pagal funkcijas, kurios yra universalios tiek gydant, tiek ir saugant sveikatą, nepriklausomai nuo situacijos bet kurioje vietovėje. Modelis siūlo ne kurti naujas struktūras ar institucijas, o esamos savivaldybėse infrastruktūros pagrindu ir rekomenduojamais, projekto metu sukurtais sveikatos problemų sprendimo algoritmais, geriau organizuoti paslaugų teikimą savivaldybėje – gerinti koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų ir sektorių, mažinti paslaugų dubliavimą ir trumpinti rizikos sveikatai įvertinimo ir paslaugos jaunuoliui suteikimo laiką.

Pagrindiniai JPSPP modelio elementai ir įrankiai sukuriantys geresnio paslaugų teikimo koordinavimo ir bendradarbiavimo galimybes:

Koordinacinis centras/koordinavimo funkcija: JPSPP koordinacinis centras savivaldybės visuomenės sveikatos biure ar kitame padalinyje, kuriame dirba koordinatorius – visuomenės sveikatos ar kitos srities specialistas. Koordinacinis centras atlieka koordinacinę ir atvejo vadybos funkciją. Centrinis koordinacinis centras – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC). Koordinatoriaus funkcija įsteigta 12 savivaldybių.

Algoritmai – tinklo veiklos reguliavimo įrankis (paslaugų teikimo jaunimui algoritmai pagal specifinius sveikatinimo poreikius). Parengti 6-ių algoritmų aprašai.

Jaunimo sveikatos interneto portalas – informacijos kaupimo ir komunikavimo įrankis (patikima, sisteminga, prieinamoje formoje pateikiama informacija ir komunikavimo sveikatos klausimais platforma jaunimui ir paslaugas teikiantiems specialistams). Funkcionuoja sveikatostinklas.lt portalas.

Mokymai specialistams dirbantiems jaunimo sveikatos klausimais (kontakto technika, motyvacinis pokalbis, atvejo vadyba ir tarpžinybinis bendradarbiavimas, darbas su Jaunimo sveikatos interneto portalu). Surengti mokymai JPSPP modelį diegiančių savivaldybių specialistams.

JPSPP modelį diegiančių savivaldybių atstovai papasakojo apie trijų skirtingų JPSPP modelio variantus. Ukmergės r. JPSPP koordinatorė Sabina Aukštuolienė papasakojo apie patirtį kai koordinatorius įsikūręs savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Biržų r. JPSPP koordinatorė Vesta Urvakytė pasidalino patirtimi, kai koordinatorius įsikūręs jaunimo atviros erdvės patalpose. JPSPP koordinatorė Milda Vickutė papasakojo, kaip teikiamos paslaugos Vilniaus Antakalnio poliklinikoje, kai asmeniškai (anonimiškai) kreipiasi jaunuoliai su psichikos sveikatos problemomis.

Renginio metu  buvo prieita prie vieningos nuomonės , kad nepakanka turėti schemos planą, algoritmus , bet labai svarbus geranoriškas bendradarbiavimas tarp skirtingų institucijų bei vieningo tikslo siekimas.

Sveikatos ekonomikos centro direktorius ir projekto vadovas Romualdas Buivydas  Ukmergės JPSPP koordinacinio centro koordinatorę  pakvietė pasidalinti savo gerąją patirtimi apie koordinacinio centro veiklą Marijampolės ir Šiaulių savivaldybėse.